Foto: Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund

2020-12-22 06:00 CET

Nybildad stiftelse får fler företag att växa och anställa

Sparbankernas Riksförbund vill lyfta frågan kring tillväxt genom satsningen
på Stiftelsen Navigator. Ändamålet är att stödja utvecklingen av
tillväxtledarskapet i mikro- och småbolag (1 - 49 anställda) vars ledning och
ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya
arbetstillfällen.