navigator lyfter livskraftiga scaleup företag

Entreprenörer med skalbara bolag är ryggraden i svensk ekonomi, då fyra av fem arbetstillfällen skapas av dem.


Tillväxten i dessa bolag är helt beroende av entreprenörens möjligheter att omsätta affärsidén till affärer med omvärlden och att skapa en ekonomisk hållbar plattform att ta språnget ifrån. Med en navigator riktar vi in oss på att stärka förändringsledarskapet och ge entreprenören/bolaget en möjlighet att professionaliseras och organiseras för en skalbar resa.

Entreprenörer med siktet inställt på tillväxt. Vässa dina strategiska ledningsprocesser och gör dig redo för en tillväxtresa tillsamman med en navigator, helt anpassad efter ditt bolags behov och möjligheter. En navigator är externa tillväxtkompetenser som ger ditt företag den draghjälp du behöver - Navigator riggar för tillväxt genom att tänka stort och framåt.

Anolytec Navigator Ideon Science Park
Elastic Move Navigator Ideon Science Park
CORE Process Navigator Ideon Science Park
Navigator konkreta tillväxtresultat Navigator konkreta tillväxtresultat

Vässa din tillväxtmotor
Skalbara bolag med en navigator har visat sig öka omsättningen med mer än 25 % och lönsamheten med 220 %. Ekonomiskt hållbara bolag anställer fler och köper mer externa tjänster.

Företag med mer än tio anställda är mer innovativa, digitala, satsar mer på hållbarhetsarbete, anställer fler, kompetensutvecklar mer och har en större framtidstro - allt det där som svensk ekonomi behöver.

"Innovationer uppstår inte utan entreprenöriellt beteende och det entreprenörskap som är innovativt är det som ger det största
bidraget till tillväxten.”  

Ur: Entreprenörskap och innovationer, Tillväxtanalys

Ur VD tidningen, Navigator Scaleup, Anette Rhudin
Fogarolli Dagens Industri Affärsnytta Ideon Science Park
Bodaholms Gård Svenskt näringsliv Bodaholms Gård Svenskt näringsliv

SME-företag är framtidens innovations- och konkurrenskraft
99,9 procent av alla svenska företag har mindre än 250 anställda och klassificeras därför som små- och medelstora (SME) företag. Tillsammans utgör dessa inte endast en stor arbetsgivare, utan har även pekats ut av både EU-kommissionen och Europaparlamentet som framtidens tillväxtmöjlighet. Det är också av denna anledning som projektet Tillväxtmotor från Värmland fått ett så pass starkt genomslag.

Hans Andersson, Wihlborgs Fastigheter Hans Andersson, Wihlborgs Fastigheter

”Vi är övertygade om att vårt engagemang för att stötta utbildning och entreprenörskap bidrar till Öresundsregionens långsiktiga tillväxt. Genom vårt samarbete med Navigator Scaleup stiftelsen har vi fått uppleva hur programmet verkligen ökar tillväxtfarten för bolagen som utgör vår kundbas och målgrupp. Det är vi stolta över. ” Hans Andersson, Affärsutvecklare Wihlborgs Fastigheter.

EU Kommissionen för tillväxt - Promoting Enterprise EU Kommissionen för tillväxt - Promoting Enterprise
Business Generator becomes Navigator-Scaleup
Back in 2017, the project “Business Generator” from Sweden, won the EEPA Category “Investing in entrepreneurial skills” for their work in identifying the gap in the strategic management process for SME companies, as well as a way to reach SMEs and provide them
with useful skills for their daily lives as entrepreneurs.

Navigator startade som ett EU projekt, Business Generator, och utgick från två forskningar som fanns att läsa om i tidningen Entré.
Det var bankernas betydelse för den lokala tillväxten med Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt externa kompetenser, som nyckelfaktor för att skapa hållbara bolag, av Johansson och Lööf, KTH Cesis.                                                  Tidningen Entré - "forskning om entreprenörskap och småföretag". Tidningen är gratis.

Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, tidningen Entré Esbri
Uthålliga företag skördar mer, Lööf och Johansson, Cesis, Tidningen Entré Esbri