Navigator Scaleup medverkar till tillväxt i
skalbara driva vidare bolag

Tillväxtbolagen är de som lyckas integrera intern och extern
kunskap i sina bolag –
 En Navigator möjliggör ert bolags  tillväxtresa med rätt matchade navigatorcoacher

         

  • Spara tid och resurser, låt Navigatorn fylla på med exakt de kompetenser som gör din unika affärsidé till en framgång.
  • Ett enskilt, isolerat företag är extremt utsatt hävdar forskningen och verksamhetsnära företagare uppger att de känner sig ensamma i sin roll.
  • Vi bryter isoleringen och ensamheten med en Navigator och fyra navigatorcoacher som bryr sig om ditt bolag och dig som företagare.