"... remove the remaining barriers to their developmen."

"The Small Business Act for Europe (SBA) is an overarching framework for the EU policy on Small and Medium Enterprises (SMEs). It aims to improve the approach to entrepreneurship in Europe, simplify the regulatory and policy environment for SMEs, and remove the remaining barriers to their development."
 

“Navigator Scaleup has identified a gap in the strategic management process of local businesses and their need to introduce new impulses. The norm is to have a board of directors, but small and medium-sized enterprises seldom make use of independent directors.”

Navigator Scaleup startade som Tillväxtmotor och blev Business Generator inom EU. Underlaget till  konceptet kom från två forskningar ur tidningen Entré. En var Johansson och Lööf, Cesis, som pekar på hur viktigt det är att företagens interna kompetens kompletteras med externa.

"Ett enskilt, isolerat företag är extremt utsatt. Forskarnas tips till småföretag är att bilda allianser och ingå i nätverk. Ju mer kunskap som finns i nätverksmiljön, desto viktigare. Även här är långsiktighet viktigt, för att skapa tillit och arbetsdelning i samverkan." http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1562

Forskning visar att företagsledare inom SME segmentet upplever stor ensamhet, brist på resurser, stress, stort risktagande samt att de tar ett stort ansvar. Allt detta genererar tidsbrist. Ju större tidsbrist, desto mindre av det strategiska arbetet, som ska lyfta företagen. Och tiden att kompetensutveckla sig och nätverka krymper kraftigt.

Ur detta föddes konceptet Navigator Scaleup. Vi tillför externa och väl matchade kompetenser, med en egen skalbar resa i bagaget, kring respektive företagare. Det ska inte ta från företagarnas dyrbara tid - det ska ge tid tillbaka.

De externa kompetenserna ska skapa en genväg till hållbar tillväxt. Mötena och processen ska handla om företagets/företagarens situation och på ett effektivt sätt coacha och navigera företagaren i en snårig värld. Fyra personer, två män och två kvinnor, med olika perspektiv; analytiker, empatiker, implementerare och utvecklare, träffar bolagen en gång i kvartalet. 

Mötena ska handla om barriärer som står i vägen för bolagens tillväxt. Mötena ska ge kraft och energi till företagaren att ta sig mot sina visioner och mål. Small Business Act for europe är ett värdefullt rättesnöre för alla Europas länders tänk kring vad som skapar tillväxt och vad vi ska värna om.

 

"Positiv förändring kan bara ske i en trygg miljö."

Den andra forskningen, som medverkade till att Navigator Scaleup kom till, var Mikeala Backmans, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon visar tydligt att där det finns aktiva affärsbanker, finns även tillväxt och nyföretagande. 
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1548

"Bakom initiativet med en ”Small Business Act” ligger övertygelsen att den bästa möjliga miljön för de små och medelstora företagens verksamhet endast kan uppnås genom att samhället i stort får upp ögonen för entreprenörernas viktiga roll. Det allmänna samhällsklimatet bör bidra till att enskilda ser positivt på att starta eget, och till att de små och medelstora företagens betydelsefulla bidrag till sysselsättning och ekonomiskt välstånd erkänns. Som ett viktigt led i att skapa en positivt klimat för dessa företag bör den gängse uppfattningen om entreprenörernas roll och risktagande i EU därför förändras.

Entreprenörskap och riskvilja bör ses som något positivt bland politiska ledare och medier och understödjas av myndigheterna. En positiv inställning till små och medelstora företag bör vara en del av den allmänna politiken, utgående från övertygelsen att regler måste ta hänsyn till majoriteten av dem som ska tillämpa dem: ”tänk småskaligt först”-principen."
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en