Navigator -

Lyfter livskraftiga bolag med
externt ledningsstöd

Företagets unika möjligheter att växa
Företagets unika möjligheter att växa

Unika kompetenser för tillväxt
Förmågan att integrera interna och externa kunskapsflöden är en nyckelfaktor för att skapa hållbara tillväxtbolag. Bolagens behov av tillväxtkompetens är helt unikt och vi ser till att matcha er med fyra unika kompetenser, med en egen entreprenöriell resa i bagaget. De fungerar som katalysatorer och får saker att hända bara genom att ni får en stund för att lyfta blicken och bestämma vart ni ska och hur det ska ske. 
Strategiska ledningsprocesser utgör en kompass och skapar mening med den dagliga operativa verksamheten. 

Målet ekonomiskt hållbart företagande

Bankerna och det lokala näringslivet
Forskning visar att banken betyder mycket för det lokala näringslivet.  Sparbankernas Riksförbund är stiftare i Stiftelsen Navigator. En bank som är utsedd till Sveriges bästa bank och mest nöjda kunder för både företag- och privatkunder.
Bankernas lokala närvaro betyder mycket för att identifiera och initiera skalbara bolag att välja tillväxt. 
"En Sparbank är nyckelaktör för kapitalförsörjning på sin verksamhetsort och fungerar som katalysator för samhällsutvecklingen."
 

Tillväxtstöd med egen unik tillväxtresa
Tillväxtstöd med egen unik tillväxtresa

Navigatorcoacher med erfarenhet
Det är en avgörande framgångsfaktor för hela Navigatorprocessen vilka unika kompetenser som företagen bli matchade med. Vi vet att det är stor skillnad när människor som redan gjort en entreprenöriell resa verkar som dragkraft och motiverar till förändring. Er nuvarande process och era mål utgör grunden för matchningen. Vi söker tills vi finner den som kan göra skilland för er. Följ oss på Linkedin och Facebook så kan ni ta del av andra tillväxtföretags framgångsberättelser. 


Är du företagare och känner att du skulle vilja ta ett ytterligare kliv med ditt företag?

Skapa tillväxt med stöd av andra som också gjort en tillväxtresa?

Hör av dig till info@navigatorscaleup.eu så lotsar vi dig vidare till aktuell regional kontakt.