Navigator Scaleup - bloggar, böcker och artiklar som berör eldsjälar, entreprenörer, arbetsgivare och företagare.
 

Sparbankernas Riksförbund har 58 svenska medlemsbanker som i generationer byggt sin verksamhet kring sparbanksidén. Vad det handlar om är lokala och långsiktiga banker med en höggradig närvaro i den bygd man verkar för. 
"Sparbanksmodellen bygger på bolagsformen Sparbank, som inte har något enskilt vinstintresse. En sparbank har inga aktieägare – istället kan överskottet från en sparbanksverksamhet, bredvid ett självklart måste att säkra och utveckla den egna verksamheten, användas för samhällsnyttiga ändamål. Denna möjlighet gör att sparbankerna sticker ut rejält; både i sin bransch men också mer överskridande."

Så klarar företagen krisen 
Swedbank ordnade ett rikstäckande webbinarium där nationella aktörer med anknytning till företagens vardag i pandemin fanns med som talare och i panelen. Navigator Scaleup inledde del två, som Josefine Uppling kallade för "Riktiga företagare av kött och blod". 39 min in i programmet så är det en väldigt bra debatt och temepreaturmätning på hur det såg/ser ut för entreprenörer i vårt avlånga rike.

Tillväxtresan, Jonas Ulander
Jonas Ulander, som förutom att ha arbetat med SMF och tillväxtledning i många år har skrivit boken Tillväxtresan. Även krönikor och artiklar inom företagsutveckling samt, vilket är lite roligt, varit den som Sveriges största VD-tidning hade som huvudperson för deras Strategiskola under hela fjolåret. Jonas arbetar med att etablera konceptet Navigator Scaleup i Västerbotten och Västernorrland.

Entreprenörskap för en levande landsbygd
Familjen Kamprads stiftelse har gett ut en antologi. "Syftet är främst att ge stiftelsens styrelse ett underlag för att arbeta vidare med projekt som har sin utgångspunkt i företagens behov för ett framgångsrikt entreprenörskap. Men texterna ger också en gedigen kunskap för den som är intresserad av landsbygdsutveckling i allmänhet och utvecklingen av entreprenörskap i Norrland i synnerhet. Redaktör är Karl Wennberg."
Läs speciellt på sidan 201 och kapitlet "Professionalisering och entreprenörskap". De ger här en bra förklaring till varför vi behöver arbeta med externa kompetenser i mikro- och småbolag, som stöd i deras tillväxtresa.

Good Practice - Interreg Europe
Inside Out EU, Erica Åkerberg, Karlstad Universitet och Katarina Nordmark, Länsstyrelsen i Värmland, mars 2019

Tillväxt genom Tillväxtmotorn 
Simon Sjögren, Svenskt Näringsliv Värmland, 4 januari 2019
 
Business Generator becomes Navigator Scale-up 
Anette Rhudin, EU Kommissionen för tillväxts bloggsida; Promoting Enterprise, januari 2019

Nya Ekonomikompetens hyllar Navigator Scaleup

Från nervös start till skalbara företagare 
Simon Sjögren, Svenskt Näringsliv Värmland, december 2018

Tänd gnistan hos entreprenörerna och ge dem incitament att växa 
Anette Rhudin, ESBRI bloggen, december 2018

SME-företag är framtidens innovations- och konkurrenskraftSimon Sjögren, Svenskt Näringsliv i Värmland, 5 december 2018

Business Generator showcases female entrepreneurs
Anette Rhudin, EU Kommissionen för tillväxts bloggsida "Promoting Enterprise", 2018    
Business Generator - Where are they now
EU Kommissionen för tillväxts bloggsida "Promoting Enterprise"

Viktig satsning för tillväxt 
Jonny Ohlsson, NWT, november 2017

Värmland kan bli bäst i Europa 
Peter Franke, Värmlands Folkblad, november 2017

The EEPA 2017 shortlist continues - Investing in entrepreneurial skills
EU Kommissionen för tillväxts bloggsida "Promoting Enterprise"
 
En Tillväxtmotor ger extern dragkraft till företagen 
Anette RhudinESBRI bloggen

Forskning för framsteg 
Tidningen Entré nr 2, 2016

Mer trafik på bron 
Magnus Aronsson, tidningen Entré, nr 2 2016

Lokala Banker ökar nyföretagandet
Mikeala Backman, tidningen Entré, nr 2, 2013

Uthålliga företag skördar mer
Johansson och Lööf, Cesis, tidningen Entré nr 3, 2013