Optimera kunskaps utveckling för SME bolag samt tillföra kompletterande kompetens på ett effektivt och tidsbesparande sätt.
I en Navigator Scaleup ingår alltid fyra personer samt företagaren/företagarna. 
Två kvinnor och två män med olika perspektiv, kund, ekonomi, process och utveckling. 
Viktigt är att katalysatorerna har gjort en egen tillväxtresa och förstår vad det innebär att anställa och skala upp ett bolag.
Undersökningar visar att SME bolagens ägare inte anser sig ha tid med kompetensutveckling. Den dagliga operativa verksamheten tar över. Därför är Navigator Scaleup utformad på ett effektivt sätt och tillför precis den kompetens som respektive bolag behöver för sin utveckling.

Description of the Navigator Scaleup concept
The project has introduced 30 small and medium-sized enterprises to a completely new way of working focused on adding value to their business concepts. Bringing external competence into a company delivers significant gains. A Navigator Scaleup is a group of four specially selected individuals (two women and two men) who have their own experience of generating business growth. Each individual has a different profile and skill set, tailored to meet the needs of the enterprise. Acting asa catalyzer, they ask challenging questions that result in new decisions and tangible change.