Externa ledningskompetenser synliggör de
avgörande framgångsfaktorerna i det skalbara
bolagets strategiska processer.

 

“Navigator Scaleup har identifierat ett gap i driva vidare bolagens 
strategiska ledningsprocesser och deras förmåga att fönya sina kunskaper.
Normen för extern kompetens är styrelse, men små och medelstora företag använder sällan externa ledningskompetenser som draghjälp i sin skalbara resa.
Låt Navigatorn bli normen för skalbara driva vidare bolag som vill växa."

 

Citat från företagare med en Navigator:
”Deras frågor skakar om i synapserna och får mig att se lösningar som jag inte sett innan mötet.”
”Med en Navigator blev det som att driva företag på riktigt.”
”Det var fyra personer som lyssnade på vad jag sa och ställde följdfrågor som alltid tog mig ett steg närmare mina mål.”
”Innan Navigatorn visste jag knappt var jag skulle vara i morgon, nu har jag strategiska ledningsprocesser att stämma av mot och vet vad som är viktigt att göra framöver för att nå dit.”
”Jag har gått flera kurser med entreprenörer i samma situation, men det tar mig inte vidare att veta att vi är fler som tampas med samma problem.”
”Så många saker som jag känt har varit fel, men inte kunnat ta på det. Navigatorn har synliggjort energitjuvarna och därmed är lösningen glasklar.”
”Man sover dåligt om nätterna, men man sover ännu sämre om man inte vet hur illa det är. Navigatorn har hjälpt mig att ta fram nyckeltal som gör att jag har kontroll över situationen.” 
 

Anders Gärdt, ägare till bolaget Wermclean och Irina Swahn, fd ägare till Hemänglarna. Båda hade haft en Navigator.

Filmen om Tillväxtmotor/Business Generator som visades på prisutdelningen EEPA 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=Vz0rQQDm4T0 

 

En av två forskningar som vi grundade projektet Tillväxtmotor på, var bankernas roll för lokala näringslivet. Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping ligger bakom denna forskning. Medfinansiärer i projektet tillbringade en heldag i Jönköping och fördjupade oss i allt som Mikaela kommit fram till. På bild från vänster Jonas Andersson, Arvika kommun, Swedbank, ALMI, Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank, Magnus Bårdén, Compare, Anette Rhudin, projektledare Tillväxtmotor, Mikaela Backman och Maria Axelsson, Westra Wermlands Sparbank
 http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1548