Scaling up European SME´s med Interreg Europe
Vägen från ett lyckosamt EU projekt, Business Generator, till ett framgångsrikt koncept, Navigator, berättade Ewa Andersen och Anette Rhudin om på Scaling up European SME´s dagen som Interreg Europe hade anordnat. "Fruitful exchange took place around three good practices: Business Generator / Navigator Scale-up (Inside Out EU) from Sweden that brings rural SMEs closer to local banks and helps local businesses to grow. 
We have learned that: There is often a gap in the strategic management processes that prevent micro-small companies from growing. SME´s need support to take their first scalable steps. Such support could at least partially come from local banks."

Uppskalning kräver tydlig målbild
Vi är duktiga på startups i Sverige, men behöver bli bättre på att få företag att växa efter den första tiden. Det menar Anette Rhudin, processledare för Stiftelsen Navigator som hjälper företag att skala upp sina affärer.
Tillväxten stannar ofta av när den första tiden övergår i operativ vardag, menar hon.
-Då hamnar fokus på att få företaget att rulla och man missar lätt de strategiska bitarna.

Skalbarhet – när det går att bygga ut
Ordet skalbar betyder att det finns en kapacitet som kan ökas.

Hur ser framtidens företag och företagare ut?
Titta på seminariet från Almedalsveckan i efterhand.
Medverkande Anette Rhudin, Navigator, Günther Mårder, Företagarna, Ewa Andersen, Sparbankernas Riksförbund och Per Skargren, Ludvig & Co med moderator Lennart Ekdal.
https://lnkd.in/e3R6up6 

En Navigator för tillväxtbolag 
Svenskt Näringsliv och Alexander Fägersten skriver om resan från Tillväxtmotor till Navigator.
En nyckelfaktor bakom hållbara företag som växer och anställer är externa kompetenser som tillför både erfarenhet och nya perspektiv. För de allra minsta företagen kan det vara en mentor och för större företag exempelvis en styrelse. Anette Rhudin identifierade dock att det finns ett gap mellan mentor och styrelse, något som är anpassat för de bolag som befinner sig mitt emellan. Något anpassat efter de så kallade ’driva-vidarebolagens’ förutsättningar.

Dessa 30 tillväxtledare hjälper 10 skånska scaleups att växa
Ideon Science Park satsar på att öka tillväxten i Skåne genom ett beprövat koncept som leder till 25% tillväxt i snitt efter programmet. Sedan i höstas har Ideon Science Park avtal med Navigator Scaleup, som vunnit EU pris som bästa acceleratorprogram. Ideon utgör dess sydligaste nod i en nationell satsning stöttat av Sparbankernas Riksförbund. 9 bolag av 10 i en pilotfas har startats och 30 erfarna tillväxtledare har engagerat sig för att hjälpa till med sin kompetens. Nu letar Ideon Science Park efter det tionde bolaget - det finns en plats kvar för ett ägarlett bolag med kvinnlig grundare. Projektet finansieras av Region Skåne och Wihlborgs fastigheter

Nytt grepp ger småföretagare bättre tillväxt
VD tidningen skriver om Navigator och hur viktigt det är med extern kompetens för att skapa tillväxt. En vinnande affärsidé kräver ständig påfyllning av kunskap och meningsfulla processer som leder mot målet. Stundtals en omöjlig ekvation, när den operativa vardagen tar över. En investering i extern kunskap och erfarenhet är ett första steg i den skalbara trappan.

Nybildad stiftelse får fler företag att växa och anställa
Sparbankernas Riksförbund vill lyfta frågan kring tillväxt genom satsningen på Stiftelsen Navigator. Ändamålet är att stödja utvecklingen av tillväxtledarskapet i mikro- och småbolag (1 - 49 anställda) vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen.

Bodaholms Gård Bodaholms Gård

SME-företag är framtidens innovations- och konkurrenskraft
Simon Sjögren, Svenskt Näringsliv
2015 skapade 23 miljoner SME-företag i EU sysselsättning för närmare 90 miljoner människor. På grund av bland annat detta har EU:s institutioner slagit fast att segmentet SME-företag är en viktig källa till europeisk innovations- och konkurrenskraft. I ljuset av denna betydelse finns bland annat Småföretagsakten (Small Business Act). Småföretagsakten syftar till att förbättra den övergripande strategin för företagande i EU genom att “tänka småskaligt först” och satsa på SME-företag. 

European Enterprise Promotion Award European Enterprise Promotion Award

Business Generator becomes Navigator Scaleup
Promoting Enterprise 
Back in 2017, the project “Business Generator” from Sweden, won the EEPA Category “Investing in entrepreneurial skills” for their work in identifying the gap in the strategic management process for SME companies, as well as a way to reach SMEs and provide them with useful skills for their daily lives as entrepreneurs.

Swedbank Josefine Uppling, Anette Rhudin,  Ahmed Abdirahman och Helena Silvander, Tillväxtbolaget Swedbank Josefine Uppling, Anette Rhudin, Ahmed Abdirahman och Helena Silvander, Tillväxtbolaget

Så klarar företagen krisen 
Swedbank ordnade ett rikstäckande webbinarium där nationella aktörer med anknytning till företagens vardag i pandemin fanns med som talare och i panelen. Navigator Scaleup inledde del två, som Josefine Uppling kallade för "Riktiga företagare av kött och blod". 39 min in i programmet så är det en väldigt bra debatt och temperaturmätning på hur det såg/ser ut för entreprenörer i vårt avlånga rike.

Tänd gnistan hos entreprenörerna och ge dem incitament att växa 
Anette Rhudin, ESBRI bloggen

Varje år betalar svenska staten ut 27 miljarder kronor i företagsstöd. Knappt en miljard av dessa går till de små och medelstora företagen (se Riksrevisionens rapport Statliga stöd till innovation och företagande).
SME-kategorin må kallas för småföretag – ett begrepp jag starkt ogillar – men tillsammans är de giganter. De kan göra så oerhört stor skillnad lokalt, regionalt, i Sverige, i Europa och världen. Använd pengarna för att tända den entreprenöriella gnistan och ni kommer att få se på positiva förändringar i vår värld.

Sparbankernas Riksförbund har 58 svenska medlemsbanker som i generationer byggt sin verksamhet kring sparbanksidén. Vad det handlar om är lokala och långsiktiga banker med en höggradig närvaro i den bygd man verkar för. 
"Sparbanksmodellen bygger på bolagsformen Sparbank, som inte har något enskilt vinstintresse. En sparbank har inga aktieägare – istället kan överskottet från en sparbanksverksamhet, bredvid ett självklart måste att säkra och utveckla den egna verksamheten, användas för samhällsnyttiga ändamål. Denna möjlighet gör att sparbankerna sticker ut rejält; både i sin bransch men också mer överskridande."

Entreprenörskap för en levande landsbygd
Familjen Kamprads stiftelse har gett ut en antologi. "Syftet är främst att ge stiftelsens styrelse ett underlag för att arbeta vidare med projekt som har sin utgångspunkt i företagens behov för ett framgångsrikt entreprenörskap. Men texterna ger också en gedigen kunskap för den som är intresserad av landsbygdsutveckling i allmänhet och utvecklingen av entreprenörskap i Norrland i synnerhet. Redaktör är Karl Wennberg."
Läs speciellt på sidan 201 och kapitlet "Professionalisering och entreprenörskap". De ger här en bra förklaring till varför vi behöver arbeta med externa kompetenser i mikro- och småbolag, som stöd i deras tillväxtresa.


Good Practice - Interreg Europe
Inside Out EU, Erica Åkerberg, Karlstad Universitet och Katarina Nordmark, Länsstyrelsen i Värmland, mars 2019

Tillväxt genom Tillväxtmotorn 
Simon Sjögren, Svenskt Näringsliv Värmland, 4 januari 2019
 
Business Generator becomes Navigator Scale-up 
Anette Rhudin, EU Kommissionen för tillväxts bloggsida; Promoting Enterprise, januari 2019

Nya Ekonomikompetens hyllar Navigator Scaleup

Från nervös start till skalbara företagare 
Simon Sjögren, Svenskt Näringsliv Värmland, december 2018

Business Generator showcases female entrepreneurs
Anette Rhudin, EU Kommissionen för tillväxts bloggsida "Promoting Enterprise", 2018    
Business Generator - Where are they now
EU Kommissionen för tillväxts bloggsida "Promoting Enterprise"

Viktig satsning för tillväxt 
Jonny Ohlsson, NWT, november 2017

Värmland kan bli bäst i Europa 
Peter Franke, Värmlands Folkblad, november 2017

The EEPA 2017 shortlist continues - Investing in entrepreneurial skills
EU Kommissionen för tillväxts bloggsida "Promoting Enterprise"
 
En Tillväxtmotor ger extern dragkraft till företagen 
Anette RhudinESBRI bloggen

Forskning för framsteg 
Tidningen Entré nr 2, 2016

Mer trafik på bron 
Magnus Aronsson, tidningen Entré, nr 2 2016

Lokala Banker ökar nyföretagandet
Mikeala Backman, tidningen Entré, nr 2, 2013

Uthålliga företag skördar mer
Johansson och Lööf, Cesis, tidningen Entré nr 3, 2013