NavigatorcoachEr för driva vidare bolag med en skalbar affärsidé

Små och medelstora företag använder sällan externa lednings-kompetenser som draghjälp i sin skalbara resa. Navigatorcoacher
med egen entreprenöriell resa i bagaget gör stor skillnad bolagen.

 

Ett gap i de strategiska ledningsprocesserna för driva vidare bolag med ambition att växa
Ett gap i de strategiska ledningsprocesserna för driva vidare bolag med ambition att växa

"Små företag karaktäriseras av en informell struktur och ett verksamhetsnära
ledarskap. För att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och tillväxt
krävs ofta att organisationen formaliseras och professionaliseras." 

( Ur: Professionalisering och entreprenörskap i små företag, Karin Hellerstedt Mattias Nordqvist)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I en Navigator sker detta med hjälp av professionella entreprenörer som
matchas till 100 % utifrån bolagens unika möjligheter.
Navigatorcoachernas erfarenheter i tillväxtfrågor är helt avgörande.