navigatorledamöter - navigatorer

Vill du vara med och coacha företagare med tillväxtdrömmar och coacha för att stärka förändringsledarskapet?

Du som själv gjort en tillväxtresa och som vet av egen erfarenhet vad det innebär. I så fall är du vad vi kallar en navigatorledamot/navigator, som kan vara en av de fyra kring företagaren. Ni fyra är en avgörande framgångsfaktor för en navigator.
Fyra med olika perspektiv och två kvinnor/två män.

Idag är det upp till sjuttio procent av alla mindre bolag kan tänka sig växa. De flesta uppger kompetensbrist som tillväxthinder. Erfarenhet visar att rätt extern tillväxtkompetens kan göra underverk i bolagen och att det är en nyckelfaktor.

 

Navigator - ett världsomspännande nätverk av tillväxtkompetenser Navigator - ett världsomspännande nätverk av tillväxtkompetenser

"Små företag karaktäriseras av en informell struktur och ett verksamhetsnära ledarskap. För att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och tillväxt krävs ofta att organisationen formaliseras och professionaliseras.
(Ur: Professionalisering och entreprenörskap i små företag, Karin Hellerstedt Mattias Nordqvist)
I en navigator sker detta med hjälp av professionella entreprenörer som matchas till 100 % utifrån bolagens unika möjligheter. Navigatorernas erfarenheter i tillväxtfrågor är helt avgörande.

Ideon Science Park, Navigator Scaleup för skånska tillväxtbolag, Region Skåne och Wihlborgs
Strategiska ledningsprocesser för framgångar
Strategiska ledningsprocesser för framgångar