“Business Generator has identified a gap in the strategic management process of local businesses and their need to introduce new impulses. The norm is to have a board of directors, but small and medium-sized enterprises seldom make use of independent directors.” This is the beginning from Business Generators application for EEPA 2017 “Investing in Entrepreneurial Skills”.

EU projektet Tillväxtmotor utsågs av Tillväxtverket till Sveriges representant för bästa projekt i tävlingen EEPA 2017, European Enterprise Promotin Award. En tävling som EU Kommissionen för tillväxt anordnar varje år. Denna tävling är i slutet av en vecka, en vecka fylld av erfarenhetsutbyten mellan 32 länder i Europa, SME Assembly, (SME, small and medium- sized enterprises).

Inom EU finns ett ramavtal, Small Business Act, SBA, som tydligt pekar ut tillväxtpotentialen i Europa; 
”Europas ekonomiska tillväxt och sysselsättning beror på dess förmåga att stödja företagens tillväxt.
De viktigaste anställningskällorna i EU är små och medelstora företag." 


Tillväxtmotor var ett EU projekt och finansierades av EU, Region Värmland, Karlstad-, Säffle-, Arvika-, Årjäng-, Sunne- och Torsby Kommun samt Westra Wemlands Sparbank, Fryksdalens Sparbank, Swedbank Karlstad samt Affärshögskolan och Drivhuset i Karlstad.


 

Anders Gärdt, ägare till bolaget Wermclean och Irina Swahn, fd ägare till Hemänglarna. Båda hade haft en egen Tillväxtmotor/Business Generator.

Filmen om Tillväxtmotor/Business Generator som visades på prisutdelningen EEPA 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=Vz0rQQDm4T0 

 

En av två forskningar som vi grundade projektet Tillväxtmotor på, var bankernas roll för lokala näringslivet. Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping ligger bakom denna forskning. Medfinansiärer i projektet tillbringade en heldag i Jönköping och fördjupade oss i allt som Mikaela kommit fram till. På bild från vänster Jonas Andersson, Arvika kommun, Swedbank, ALMI, Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank, Magnus Bårdén, Compare, Anette Rhudin, projektledare Tillväxtmotor, Mikaela Backman och Maria Axelsson, Westra Wermlands Sparbank
 http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1548