stiftelsen navigator - stödjer tillväxtledare

Sparbankernas Riksförbund vill lyfta frågan kring tillväxt genom satsningen på Stiftelsen Navigator. Ändamålet är att stödja utvecklingen av tillväxtledarskapet i mikro- och småbolag (1 - 49 anställda) vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen. Stiftelsen ska verka i hela Sverige.

Sverige har cirka 1,1 miljon registrerade bolag, varav 99,9 procent av dem ingår i kategorin små- och medelstora företag. Upp till 70 procent av dessa företag uppger att de kan tänka sig att växa både med ökad omsättning och antalet anställda, men uppger samtidigt att bristen på kompetens, tid och resurser förhindrar dem från att fullfölja sina ambitioner. Det är där en Navigator ska komma in.
En Navigator består av fyra professionellt matchade externa kompetenser som ska verka som en drivkraft åt det skalbara bolagets ägare. Det finns en enorm potential i konceptet och den ska tas tillvara på genom att tillsammans med nationella partners identifiera och motivera företagare till att ta del av en Navigator.

"Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. En Sparbank är nyckelaktör för kapitalförsörjning på sin verksamhetsort och fungerar som katalysator för samhällsutvecklingen." Läs vidare om oss på www.sparbankerna.se 

Ordförande Anette Rhudin anette@navigatorscaleup.eu
Björn Elfstrand, Vd Sparbankernas Riksförbund
Mia Rolf, marknads- och kommunikationschef Wihlborgs
Lennart Jägerståhl, entreprenör - affärsutvecklare
Lennart Jägerståhl, entreprenör - affärsutvecklare
Claes Edberg, företagsmarknadschef Leksands Sparbank
Claes Edberg, företagsmarknadschef Leksands Sparbank
Per Skargren, vd Sala Sparbank